Nanti Kuliah Jurusan Apa, Nak?

Percakapan antara anak dan orang tua seperti di atas tentunya bukanlah hal langka. Kernyitan dahi …